Lịch nghỉ giỗ tổ ThadacoXả kho tháng 4Chuyển địa điểm
   

Đàn Piano cơ cũ

10%
Đàn Piano BROTHER GU104

Đàn Piano BROTHER GU104

28.500.000 VNĐ
25.600.000 VNĐ
Đàn Piano cơ Tokai MU1

Đàn Piano cơ Tokai MU1

26.000.000 VNĐ
Đàn Piano VICTOR V51

Đàn Piano VICTOR V51

30.000.000 VNĐ
Đàn Piano BALLINDAMM B126

Đàn Piano BALLINDAMM B126

30.000.000 VNĐ
Đàn Piano BELTON FU50

Đàn Piano BELTON FU50

32.000.000 VNĐ
10%
Đàn Piano cơ Kawai BL51

Đàn Piano cơ Kawai BL51

37.000.000 VNĐ
33.300.000 VNĐ
10%
Đàn Piano cơ Klingel KU-205C

Đàn Piano cơ Klingel KU-205C

38.500.000 VNĐ
34.650.000 VNĐ
11%
Đàn piano cơ SCHWESTER 50

Đàn piano cơ SCHWESTER 50

40.000.000 VNĐ
35.500.000 VNĐ
Đàn piano cơ Kawai KU1D

Đàn piano cơ Kawai KU1D

36.500.000 VNĐ
Đàn Piano Apollo SR550

Đàn Piano Apollo SR550

38.500.000 VNĐ
Đàn Piano cơ KAWAI BL12

Đàn Piano cơ KAWAI BL12

39.000.000 VNĐ
Đàn Piano cơ Kawai BL61

Đàn Piano cơ Kawai BL61

43.000.000 VNĐ
Đàn Piano cơ Kawai KS1A

Đàn Piano cơ Kawai KS1A

44.300.000 VNĐ
Đàn Piano cơ Kawai BL71

Đàn Piano cơ Kawai BL71

48.000.000 VNĐ
Đàn Piano cơ Kawai US50

Đàn Piano cơ Kawai US50

53.040.000 VNĐ
Trang 1/1 - Tổng số 22 sản phẩm 1 Next Last
Đàn Piano BROTHER GU104
25.600.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano BROTHER GU104

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 150W x 123H x 62D (cm)

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản,Bộ vệ sinh đàn

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Tokai MU1
26.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Tokai MU1

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng 147 x Cao 118 x Ngang 56 (cm)

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản,Bộ vệ sinh đàn

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano VICTOR V51
30.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano VICTOR V51

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:150W x 121H x 60D (cm)

Trọng lượng:  kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano BALLINDAMM B126
30.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano BALLINDAMM B126

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:153W x 126H x 65D (cm)

Trọng lượng:  238 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn piano cơ Fukuyama and Sons
31.100.000 VNĐ
Có hàng

Đàn piano cơ Fukuyama and Sons

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 153W x 132H x 65D (cm)

Trọng lượng: 228 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, bộ vệ sinh đàn, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano BELTON FU50
32.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano BELTON FU50

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 155W x 132H x 65D (cm)

Trọng lượng: 220 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ REAS HERMAN N/A
33.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ REAS HERMAN N/A

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Cao (Height):131 cm , Rộng(Width):151 cm , Ngang(Depth):63 cm

Trọng lượng: 228  kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Kawai BL51
33.300.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai BL51

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng x Cao x Ngang:  150 x 127 x 60 (cm)

Trọng lượng: 250 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ EARL WINDSOR W112
34.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ EARL WINDSOR W112

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Cao (Height):121cm , Rộng(Width):151 cm , Ngang(Depth):63 cm

Trọng lượng:  228 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Klingel KU-205C
34.650.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Klingel KU-205C

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 150W x 120H x 63D (cm)

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản,Bộ vệ sinh đàn

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn piano cơ SCHWESTER 50
35.500.000 VNĐ
Có hàng

Đàn piano cơ SCHWESTER 50

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 157 (Rộng) x 131 (Cao) x Ngang :  65 (cm)

Trọng lượng:  kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, bộ vệ sinh đàn, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ EARL WINDSOR W113
36.200.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ EARL WINDSOR W113

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: Cao (Height):127 cm , Rộng(Width):152 cm , Ngang(Depth):63 cm

Trọng lượng:  228 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, bộ vệ sinh đàn,ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn piano cơ Kawai KU1D
36.500.000 VNĐ
Có hàng

Đàn piano cơ Kawai KU1D

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 154W x 127H x 62D (cm)

Trọng lượng: 245 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ FRIEDERICH F102
37.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ FRIEDERICH F102

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:155W x 128H x 65D (cm) 

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano Apollo SR550
38.500.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano Apollo SR550

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 154W x 132H x 65D (cm)

Trọng lượng: 249 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ KAWAI BL12
39.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai BL12

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 152 X 124 X 61 (cm)

Trọng lượng:  200 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Kawai BL61
43.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai BL61

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 155 x 132x 66 (cm)

Trọng lượng: 265 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Kawai KS1A
44.300.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai KS1A

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước [LWH]: 153 * 124 * 64 cm

Trọng lượng: 223 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ piano Kawai KS2F
44.300.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ piano Kawai KS2F

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước: 125 * 64 * 153  (cm)

Trọng lượng:  235  kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Kawai BL71
48.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai BL71

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 152 x 131x 66 (cm)

Trọng lượng: 236 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Piano cơ Kawai US50
53.040.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Piano cơ Kawai US50

Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal)

Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 153 x 132x 65 (cm)

Trọng lượng: 260 kg

Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sấy, ghế Nhật nguyên bản

- Miễn phí vận chuyển nội thành

- Miễn phí Lên dây lần đầu

Sản xuất: Nhật Bản

Đàn Grand Piano Pearl River GP148
91.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Grand Piano Pearl River GP148

Pearl River là hãng đàn Piano danh tiếng tại Quảng Châu - Trung Quốc, với đội ngũ hơn 3000 công nhân tại nhà máy đều là nhạc sĩ và nghệ sĩ, Pearl River tin rằng nền tảng kinh nghiệm và sáng tạo của đội ngũ nhân viên sẽ tạo ra những chiếc đàn Piano có chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
 
Đàn Piano Grand Pearl River GP148 là một trong những cây đàn Piano được làm ra tại nhà máy sản xuất đàn Piano lớn nhất trên thế giới, bởi hơn 4000 chuyên gia âm nhạc với trung bình 17 năm làm việc. Piano Pearl River GP148 đã qua sử dụng rất phù hợp cho các cá nhân đang học tập hoặc giảng dạy đàn Piano trên cả nước.
 
Được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại của Nhật Bản, đàn Piano Pearl River GP148 nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy nhất của hãng Pearl River.

Xuất xứ: Trung Quốc